Nieuws: gebruik van persoonsgegevens in verkiezingstijd

 In AVG

Eerder dit jaar al kondigde de Autoriteit Persoonsgegevens aan dat zij een onderzoek doen naar het gebruik van persoonsgegevens door politieke partijen. Iemands politieke voorkeur is namelijk een bijzonder persoonsgegeven. Met bijzondere persoonsgegevens moet extra voorzichtig worden omgegaan onder meer in het kader van beveiliging.

De Belgische toezichthouder heeft inmiddels een eerste boete uitgedeeld op grond van de AVG. Een burgemeester die persoonsgegevens gebruikte in zijn verkiezingscampagne, terwijl hij deze gegevens niet voor dit doel had verkregen, moet een boete van 2000 euro betalen.

Het lijkt makkelijk om lijsten met mailadressen of telefoonnummers te gebruiken om kiezers te benaderen. Maar het is niet toegestaan en levert een datalek op in de zin van de AVG. De toezichthouder kan ook in Nederland hiertegen optreden.

Recent Posts

Leave a Comment

examen persoonsgegevens AVG