0

Nieuws: wie is er verantwoordelijk voor een datalek

De gemeente Assen zag zich in korte tijd geconfronteerd met twee datalekken. De eerste werd wel gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de tweede niet. Volgens het college van B&W hoefde [...]

0

Nieuws: afluisteren via app levert voetbalbond boete op

Als ik zeg: “Appgebruikers afluisteren”, dan voel je het spanningsveld al. Afluisteren mag natuurlijk niet zomaar. Al helemaal niet als je de gebruikers van de app er niet van tevoren [...]

0

ING geeft klanten aanbiedingen op basis van betaalgedrag. Is dat een inbreuk op de privacy?

ING liet gisteren weten dat zij hun klanten op basis van hun betaalbedrag specifieke aanbiedingen gaat doen via SMS, fysieke post, e-mail of telefoon. ING noemt in haar privacyverklaring onder [...]

0

Nieuws: AP start campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou(w bedrijf)?’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het orgaan dat toezicht houdt op naleving van de AVG, is begonnen met een campagne om zowel bij individuen als in het bedrijfsleven meer bewustwording te [...]

0

De Brexit en de AVG: mogen persoonsgegevens nog in het VK worden verwerkt?

De Brexit; het houdt ons allemaal bezig. Vandaag wordt in het Verenigd Koninkrijk weer verder gedebatteerd en gestemd. Gaat de deal van May wel of niet door? Het is koffie dik kijken, maar de [...]

0

De betalingsrichtlijn PSD2 en uw privacy

Kort geleden is de Europese betalingsrichtlijn PSD2 (Payment Service Directive) in werking getreden. Net als iedere andere richtlijn moet deze eerst in de nationale wetgeving worden verankerd. In [...]

0

Nieuws: gebruik van persoonsgegevens in verkiezingstijd

Eerder dit jaar al kondigde de Autoriteit Persoonsgegevens aan dat zij een onderzoek doen naar het gebruik van persoonsgegevens door politieke partijen. Iemands politieke voorkeur is namelijk een [...]

0

Mag een werkgever werknemers tijdens werktijd controleren op alcohol, drugs of geneesmiddelen?

Stel u merkt dat een werknemer naar alcohol ruikt. U vertrouwt het niet, uit het gedrag van de werknemer leidt u af dat hij of zij onder invloed kan zijn. Wat doet u dan? Mag u de werknemer ter [...]