0

Nieuws: examenresultaten met opmerkingen examinator zijn persoonsgegevens

In een recent kort geding heeft de Voorzieningenrechter in Den Haag bepaald dat examenresultaten en de aantekeningen bij de resultaten van examinatoren persoonsgegevens zijn in de zin van de AVG. [...]

0

Bewaartermijnen onder de AVG, hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?

Als ik een privacy impact assessment (PIA) uitvoer bij een klant dan komen de bewaartermijnen onder de AVG altijd aan de orde. Het is bovendien verplicht in het kader van de informatievoorziening [...]